VIDEOSPOT VE VÝUCE

Obsah semináře - teoretická průprava (4 vyučovací hodiny)

1. fáze workshopu – technická část. (90 min.)
Prvotním předpokladem úspěšného dosažení našeho cíle je technické zvládnutí dovedností pro zpracování videa. Učitelé si vyzkouší základní postupy práce s video editorem, jako jsou především:

 • Import souborů z fotoaparátu, videokamery nebo adresáře
 • Spojení fotografií nebo videí do jednoho celku
 • Možnost vkládání hudby a zvukových souborů
 • Možnost vkládání vlastních titulků a názvů
 • Možnost propojení souborů zajímavými přechody
 • Vkládání ozdobných vizuálních efektů
 • Možnost přidání vlastního mluveného komentáře
 • Uložení a vypálení videa
 • Publikace filmu

2. fáze workshopu – „řemeslná“ část (90 min.)
Neméně důležitá je základní schopnost učitele vést studenty ke kvalitnímu obrazovému výsledku své práce. Učitelé se v tomto bloku seznámí:
 • se zásadami vytváření scénáře
 • se způsoby vytváření „storyboardu“, neboli obrazového plánu pro natáčení
 • se základními typy záběrů
 • se základními zásadami střihu.

Obsah praktické ukázky - workshopu (4 vyučovací hodiny)

3. fáze workshopu - formální a obsahová část (90 min.)
V této části se seznámíme a vyzkoušíme možnosti, jak využít různých televizních formátů pro zpracování obsahů zadání. Obsah video spotu závisí na náplni vyučovacího předmětu a zadání učitele, případně na kreativitě žáků. V této části ukážeme některé způsoby, jak s použitím video ukázky motivovat studenty ke kreativní práci. Načrtneme také základní součásti výstupních televizních formátů, jako jsou např:
 • televizní komedie („sitcomy“, skeče)
 • telenovely a TV drama
 • TV talk show a TV reality show
 • TV zpravodajství a poslední události
 • reklama aTV teleshopping
 • dokument, TV cestopis, TV životopis

4. fáze workshopu - realizační část. (90 min)
V této fázi zúročíme výše osvojené dovednosti a pokusíme se vytvořit vlastní video spot. Realizace bude probíhat v následujících krocích:
 • vytvoření obsahu video spotu a zvolení výstupního formátu (Učitelé pracují ve skupinkách, zvolí obsah odpovídající jejich aprobaci a vhodný formát výstupu.)
 • příprava realizace - od námětu ke storyboardu (Učitelé společně zpracují podklady pro realizaci videa.)
 • společná prezentace přípravné práce
 • Realizace – vytvoření vlastního videa a jeho zpracování. Učitelé ve skupinkách vytvoří vlastní video a zpracují jej na počítači do konečné podoby.

Cíle a forma výuky

Na semináři se pokusíme odpovědět na dvě otázky:
 1. Jak vytvořit vlastní video?, a
 2. Jak lze kreativním způsobem využít video ukázky ve výuce?

První z těchto otázek se týká video spotu jako cíle projektové práce studentů, zatímco v druhé z nich je video spot motivačním prostředkem vyučování. Tyto dvě otázky se nevylučují. Video ukázka může navodit téma, pomoci žákům udělat si představu o výstupním formátu nebo osvojit si pro tento formát specifický jazyk.

Seminář bude veden formou interaktivního workshopu. V prvních dvou fázích se zaměříme na technicko-řemeslné dovednosti pro vytváření videa, tedy na způsob, jak vytvořit technicky bezchybné a vizuálně kvalitní video. Ve třetí a čtvrté fázi se budeme věnovat vlastní realizaci projektu video spotu, od volby obsahu a formátu přes jednotlivé kroky přípravy a vlastního natáčení a zpracování filmového materiálu.

Forma výuky: prezenční

Hodinová dotace a časový rozvrh

Jednodenní program, 8 vyučovacích hodin

9:00 - 10:30
 • 1. fáze workshopu
10:45 - 12:15
 • 2. fáze workshopu
12:15 - 13:00
 • přestávka na oběd
13:00 - 14:30
 • 3. fáze workshopu
14:45 - 16:00
 • 4. fáze workshopu

Kdo se může účastnit

Metodický seminář a praktická ukázka jsou určeny učitelům základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Pro účast na plánovaných aktivitách není rozhodující dosažené vzdělání ani počet let pedagogické praxe.

Učitelé obdrží na semináři metodické materiály a výukové materiály po žáky. Tyto materiály mohou sloužit jako doplněk výuky, jehož cílem je zefektivnit dosahování cílů jednotlivých ŠVP a cílů kurikula za využití internetových zdrojů a aktivního zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Minimální počet pro realizaci metodického semináře či ukázky je 6 učitelů, maximální počet je 12 učitelů.

Vstupní požadavky pro účast na semináři nebo ukázce: základní znalost práce s počítačem.