HOT POTATOES - TESTY SNADNO A RYCHLE

Obsah semináře - teoretická průprava (4 vyučovací hodiny)

1. fáze semináře – technická část (2x90 min.)
Základy práce s jednotlivými nástroji programu Hot Potatoes

Během úvodního metodického bloku se učitelé seznámí se základními funkcemi programu Hot Potatoes (ukázky cvičení, ukázky webových stránek vytvořených pomocí programu). Následně budou učitelům představeny funkce jednotlivých nástrojů programu a jejich možné využití ve výuce. Učitelé si vyzkouší vytvořit vlastní cvičení s pomocí lektorů na předem připravená zdrojová data i na vlastní obsahy učiva apod.
Tato fáze semináře bude zaměřena především na:
 • představení programu (účel, možnosti, výhody)
 • instalaci programu, změna jazyka, možnosti konfigurace cvičení
 • specifika práce s programem Hot Potatoes (přidávání obrázků, textů, apod.)
 • představení jednotlivých nástrojů: JCloze, JMatch, JCross, JQuiz, JMix, Masher
 • konkrétní práce s jednotlivými nástroji – vytváření vlastních cvičení z připravených obsahů
 • tvorba pracovních listů pomocí nástrojů JCloze a JQuiz

2. fáze semináře (90 min.)
Sdílení cvičení a metodická doporučení

V druhé části teoretické průpravy se účastnici seznámí s možnostmi ukládání vytvořených materiálů a jejich nahrávání na internet pomocí služby Dropbox a programu KompoZer.

Mezi další klíčové informace této části budou také patřit:
 • specifika projektové práce s využitím ICT a konkretizace vzdělávacího cíle projektu
 • naplánování časového harmonogramu a způsoby delegování úkolů v týmové práci
 • logické provázání klíčových aktivit při rozsáhlejším projektu s využitím programu Hot Potatoes
 • vhodná volba aktivit pro rozvoj požadovaných vzdělávacích oblastí v jednotlivých předmětech
 • aktivity podporující rozvoj kompetence k učení

Obsah praktické ukázky - workshopu (4 vyučovací hodiny)

3. fáze semináře - formální a obsahová část (90 min.)
Praktické osvojení získaných dovedností – vytvoření vlastních cvičení
Vytvoření vlastních ukázkových materiálů v jednotlivých nástrojích

Poslední fáze semináře je věnována samostatné činnosti učitelů s programem a tvorbě ukázkových materiálů (cvičení či pracovních listů) v jednotlivých nástrojích programu. Důraz bude kladen na zvládnutí základních úkonů v programu Hot Potatoes a rozeslaní vytvořených cvičení mezi účastníky. Za pomocí lektorů budou učitelé vytvářet vlastní cvičení či pracovní listy, které budou mezi sebou sdílet pomocí služby Dropbox a webové stránky vytvořené v programu KompoZer. Poslední část workshopu má prokázat aktivní používání základních funkcí programu Hot Potatoes pro přípravu cvičení a zvládnutí rozeslání odkazů na vytvořená cvičení (vytváření veřejných odkazů ve službě Dropbox).

Cíle a forma výuky

Cílem semináře je seznámit učitele s velmi jednoduchým a efektivním nástrojem pro elektronické testování žáků. Seminář bude veden formou interaktivního workshopu. S jednotlivými funkcemi programu se budeme seznamovat postupně a získané znalosti si každý účastník hned vyzkouší v praxi, a to včetně publikování na internetu.

Kurz je vhodný i pro úplné počítačové začátečníky.

Hodinová dotace a časový rozvrh

Jednodenní program, 8 vyučovacích hodin

9:00 - 10:30
 • 1. fáze workshopu
10:45 - 12:15
 • 2. fáze workshopu
12:15 - 13:00
 • přestávka na oběd
13:00 - 14:30
 • 3. fáze workshopu
14:45 - 16:00
 • 4. fáze workshopu

Kdo se může účastnit

Metodický seminář a praktická ukázka jsou určeny učitelům základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Pro účast na plánovaných aktivitách není rozhodující dosažené vzdělání ani počet let pedagogické praxe.

Učitelé obdrží na semináři metodické materiály a výukové materiály po žáky. Tyto materiály mohou sloužit jako doplněk výuky, jehož cílem je zefektivnit dosahování cílů jednotlivých ŠVP a cílů kurikula za využití internetových zdrojů a aktivního zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Minimální počet pro realizaci metodického semináře či ukázky je 6 učitelů, maximální počet je 12 učitelů.

Vstupní požadavky pro účast na semináři nebo ukázce: základní znalost práce s počítačem.