HOT POTATOES - TESTY SNADNO A RYCHLE

12. 10. 2011
Gymnázium a SOŠ Jaroměř (seminář pouze pro učitele této školy)

19. .10. 2011
Gymnázium a SOŠ Jaroměř (seminář pouze pro učitele této školy)

24. 10. 2011
SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno, Nádražní 296


Obsah:

1. část: základy práce s jednotlivými nástroji programu Hot Potatoes

Během úvodního metodického bloku se učitelé seznámí se základními funkcemi programu Hot Potatoes (ukázky cvičení, ukázky webových stránek vytvořených pomocí programu). Následně budou učitelům představeny funkce jednotlivých nástrojů programu a jejich možné využití ve výuce. Učitelé si vyzkouší vytvořit vlastní cvičení s pomocí lektorů na předem připravená zdrojová data i na vlastní obsahy učiva apod.

Tato fáze semináře bude zaměřena především na:
 • představení programu (účel, možnosti, výhody)
 • instalaci programu, změna jazyka, možnosti konfigurace cvičení
 • specifika práce s programem Hot Potatoes (přidávání obrázků, textů, apod.)
 • představení jednotlivých nástrojů: JCloze, JMatch, JCross, JQuiz, JMix, Masher
 • konkrétní práce s jednotlivými nástroji – vytváření vlastních cvičení z připravených obsahů
 • tvorba pracovních listů pomocí nástrojů JCloze a JQuiz

2. část: sdílení cvičení a metodická doporučení

V druhé části teoretické průpravy se účastnici seznámí s možnostmi ukládání vytvořených materiálů a jejich nahrávání na internet pomocí služby Dropbox a programu KompoZer.

Mezi další klíčové informace této části budou také patřit:
 • specifika projektové práce s využitím ICT a konkretizace vzdělávacího cíle projektu
 • naplánování časového harmonogramu a způsoby delegování úkolů v týmové práci
 • logické provázání klíčových aktivit při rozsáhlejším projektu s využitím programu Hot Potatoes
 • vhodná volba aktivit pro rozvoj požadovaných vzdělávacích oblastí v jednotlivých předmětech
 • aktivity podporující rozvoj kompetence k učení


Seminář je pro účastníky zdarma.
Občerstvení během semináře a oběd budou pro účastníky zajištěny rovněž bezplatně.

Nevyhovují Vám navrhované termíny a chtěli byste uspořádat seminář na Vaší škole? Napište nám.

AKTIVNĚ S INTERAKTIVNÍ TABULÍ

9. 11. 2011
ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, Hradec Králové 500 12

18. 11. 2011
Obchodní akademie Hradec Králové


Obsah:

1. část: seminář – teoretické informace a metodologie využití tabule ve výuce

A. Metodologická východiska
 • proč používat interaktivní tabuli
 • zásady mozku přijatelného učení (Brain Friendly Teaching)
 • chyby při používání interaktivní tabule
 • omezení interaktivních tabulí

B. Interaktivní tabule jako tabule s výhodami
 • ovládání tabule / ukládání práce / kreslení / přetahování objektů
 • tvorba vlastních výukových materiálů
 • vybavení interaktivní učebny

2. část: praktická ukázka a vlastní práce s tabulí

A. Zdroje výukových materiálů
 • volně dostupné materiály
 • použití internetu
 • interaktivní učebnice

B. Praktická cvičení práce s interaktivní tabulí


Seminář je pro účastníky zdarma.
Občerstvení během semináře a oběd budou pro účastníky zajištěny rovněž bezplatně.

Na vybrané semináře se můžete přihlásit ZDE.
Nevyhovují Vám navrhované termíny a chtěli byste uspořádat seminář na Vaší škole? Napište nám.

Hodinová dotace a časový rozvrh

Jednodenní program, 8 vyučovacích hodin

9:00 - 10:30
 • 1. fáze workshopu
10:45 - 12:15
 • 2. fáze workshopu
12:15 - 13:00
 • přestávka na oběd
13:00 - 14:30
 • 3. fáze workshopu
14:45 - 16:00
 • 4. fáze workshopu

Kdo se může účastnit

Metodický seminář a praktická ukázka jsou určeny učitelům základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Pro účast na plánovaných aktivitách není rozhodující dosažené vzdělání ani počet let pedagogické praxe.

Učitelé obdrží na semináři metodické materiály a výukové materiály po žáky. Tyto materiály mohou sloužit jako doplněk výuky, jehož cílem je zefektivnit dosahování cílů jednotlivých ŠVP a cílů kurikula za využití internetových zdrojů a aktivního zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Minimální počet pro realizaci metodického semináře či ukázky je 6 učitelů, maximální počet je 12 učitelů.

Vstupní požadavky pro účast na semináři nebo ukázce: základní znalost práce s počítačem.